PelisPunto.COM
Yû Kamio

Yû Kamio

Yû Kamio    

16 Marzo 1970, Iwaki, Fukushima, Japan

Reportar error

Conocído por

Shin Godzilla - Ministry of Foreign Affairs - (2016) Tokusô saizensen 2012 - bakuha 0.01 byô mae no onna - Actor - (2012) Toshiie to Matsu: Kaga hyakumangoku monogatari - Sakuma - (2002) Seirei no mamoribito - Actor - (2016-2017)