PelisPunto.COM

    

N/A

Reportar error

YĆ“suke Eguchi was born on December 31, 1967 in Tokyo, Japan. He is an actor, known for Soie (2006), Kenshin Kyoto Inferno (2014) and Shigatsu monogatari (1998). He has been married to Chisato Moritaka since June 1999. They have two children.

Conocído por

Soie - Hashimoto - (2006) Kenshin Kyoto Inferno - Hajime Saito - (2014) Shigatsu monogatari - Oda Nobunaga - (1998) Kenshin le vagabond - Saito Hajime - (2012)