PelisPunto.COM
Yôsuke Eguchi

Yôsuke Eguchi

Yôsuke Eguchi    

N/A

Reportar error

Yôsuke Eguchi was born on December 31, 1967 in Tokyo, Japan. He is an actor, known for Gui si (2006), Goemon (2009) and Shigatsu monogatari (1998). He has been married to Chisato Moritaka since 1999.

Conocído por

Gui si - Hashimoto - (2006) Goemon - Goemon Ishikawa - (2009) Shigatsu monogatari - Oda Nobunaga - (1998) Rurôni Kenshin: Densetsu no saigo-hen - Hajime Saitô - (2014)