PelisPunto.COM

    

N/A

Reportar error

Takashi Fujiki was born on March 4, 1940 in Shizuoka, Japan as Toshihiko Endo. He is an actor, known for Nora-neko rokku: Bôsô shûdan '71 (1971), Mesubachi no chosen (1972) and Kamen Rider Amazons (2016).

Conocído por

Nora-neko rokku: Bôsô shûdan Mesubachi no chosen - Kageyama - (1972) Kamen Rider Amazons - Takaaki Tenjo - (2016-2017) Shin Gojira - Tokyo Lieutenant Governor - (2016)