PelisPunto.COM
Shingo Tsurumi

Shingo Tsurumi

Shingo Tsurumi    

29 Diciembre 1964, Tokyo, Japan

Reportar error

Conocído por

Dead or Alive - Chen - (1999) Kamen Rider Fourze - Mituaki Gamou - (2011-2012) The Age of Shadows - Higashi - (2016) Tonda kappuru - Tashiro, Yûsuke - (1980)