PelisPunto.COM
Shingo Tsurumi

Shingo Tsurumi

Shingo Tsurumi    

N/A

Reportar error

Conocído por

The Age of Shadows - Higashi - (2016) Dead or Alive - Chen - (1999) Shin Godzilla - Yajima, Joint Staff Deputy - (2016) Kamen Rider Fourze - Mituaki Gamou - (2011-2012)