PelisPunto.COM
Shin'ya Tsukamoto

Shin'ya Tsukamoto

Shin'ya Tsukamoto    

N/A

Reportar error

Conocído por

Tetsuo, the Iron Man - Metal Fetishist - (1989) Tokyo Fist - Tsuda Yoshiharu - (1995) Vital - Director - (2004) Rokugatsu no hebi - Iguchi - (2002)