PelisPunto.COM
Shigeo Kobayashi

Shigeo Kobayashi

Shigeo Kobayashi    

N/A

Reportar error

Shigeo Kobayashi was born on April 21, 1970 in Tokyo, Japan. He is an actor, known for Jin ling shi san chai (2011), Graveyard of Honor (2002) and Izo (2004).

Conocído por

Jin ling shi san chai - Lieutenant Kato - (2011) Graveyard of Honor - Actor - (2002) Izo - Actor - (2004) Ashita no Kita Yoshio - Shinobu