PelisPunto.COM
Shigeo Kobayashi

Shigeo Kobayashi

Shigeo Kobayashi    

N/A

Reportar error

Conocído por

Jin ling shi san chai - Lieutenant Kato - (2011) Hana to hebi - Yoshizawa - (2004) Gun Crazy: Episode 2 - Beyond the Law - Junji - (2002) Railroad Man - Motorman - (1999)