PelisPunto.COM

    

N/A

Reportar error

Shigeo Kobayashi was born on April 21, 1970 in Tokyo, Japan. He is an actor, known for Sacrifices of War (2011), Izo (2004) and Shin Jingi no Hakaba (2002).

Conocído por

Sacrifices of War - Lieutenant Kato - (2011) Izo - Actor - (2004) Shin Jingi no Hakaba - Actor - (2002) Ashita no Kita Yoshio - Shinobu