PelisPunto.COM

    

N/A

Reportar error

Qingxiang Wang was born on February 20, 1949 in Beijing, China. He is an actor, known for The Grandmaster (2013), Les 3 royaumes (2008) and Sheng si jue ze (2000).

Conocído por

The Grandmaster - Master Gong Yutian - (2013) Les 3 royaumes - Kong Rong - (2008) Sheng si jue ze - Li Gaocheng - (2000) Ren Chang Xia - Zheng Gang - (2005)