PelisPunto.COM

    

N/A

Reportar error

Ky├╗saku Shimada was born on April 24, 1955 in Kanagawa, Japan. He is an actor, known for Teito monogatari (1988), Teito taisen (1989) and D-Zaka no satsujin jiken (1998).

Conocído por

Teito monogatari - Yasunori Kato - (1988) Teito taisen - Yasunori Kato - (1989) D-Zaka no satsujin jiken - Kogoro Akechi - (1998) Yaneura no sanposha - Kogoro Akechi - (1993)