PelisPunto.COM
Kyûsaku Shimada

Kyûsaku Shimada

Kyûsaku Shimada    

N/A

Reportar error

Conocído por

Tokyo: The Last Megalopolis - Yasunori Kato - (1988) Teito taisen - Yasunori Kato - (1989) Yaneura no sanposha - Kogoro Akechi - (1993) D-Zaka no satsujin jiken - Kogoro Akechi - (1998)