PelisPunto.COM
Ken Mitsuishi

Ken Mitsuishi

Ken Mitsuishi    

N/A

Reportar error

Conocído por

Audition - Director - (1999) The Thin Red Line - Japanese Officer #1 - (1998) Shin Godzilla - Kozuka, Governor of Tokyo - (2016) Jûsan-nin no shikaku - Judayu Asakawa - (2010)