PelisPunto.COM
Ken Mitsuishi

Ken Mitsuishi

Ken Mitsuishi    

26 Septiembre 1961, Fukuoka, Japan

Reportar error

Conocído por

Audition - Director - (1999) The Thin Red Line - Japanese Officer #1 - (1998) The Pillow Book - The Husband - (1996) Jûsan-nin no shikaku - Judayu Asakawa - (2010)