PelisPunto.COM

    

N/A

Reportar error

Hiroki Hasegawa was born on March 7, 1977 in Tokyo, Japan. He is an actor, known for Shin Gojira (2016), Sekando bâjin (2011) and Shingeki no kyojin (2015).

Conocído por

Shin Gojira - Rando Yaguchi - (2016) Sekando bâjin - Kou Suzuki - (2011) Shingeki no kyojin - Shikishima - (2015) Jigoku de naze warui - Director Hirata - (2013)