PelisPunto.COM

    

N/A

Reportar error

Gori was born on May 22, 1972 in Okinawa, Japan as Toshiyuki Teruya. He is an actor and director, known for Goemon, the Freedom Fighter (2009), Nobunaga no Chef (2013) and Zeikin Cyborg Itoman (2013).

Conocído por

Goemon, the Freedom Fighter - Sasuke Sarutobi - (2009) Nobunaga no Chef - Hideyoshi Toyotomi - (2013-2014) Zeikin Cyborg Itoman - Director - (2013) Kiraware Matsuko no isshô - Shûji Ôkura - (2006)