PelisPunto.COM
Arata Furuta

Arata Furuta

Arata Furuta    

3 Diciembre 1965, Hyogo, Japan

Reportar error

Conocído por

Jûsan-nin no shikaku - Heizo Sahara - (2010) Hana yori mo naho - Sadashiro - (2006) Apartment 1303 - Detective Sakurai - (2007) Saido kâ ni inu - Makoto Kondo - (2007)