PelisPunto.COM

    

N/A

Reportar error

Akira Emoto was born on November 3, 1948 in Ginza, Tokyo, Japan. He is an actor and director, known for Zatôichi (2003), Kanzo sensei (1998) and Dôtonborigawa (1982).

Conocído por

Zatôichi - Tavern Owner Pops - (2003) Kanzo sensei - Dr. Fûu Akagi - (1998) Dôtonborigawa - Ishizuka - (1982) Otoko wa tsurai yo: Torajiro ajisai no koi - Kondo - (1982)